Katolík a gotická subkultura

Vzhledem k tomu, že Vánoce jsou svátky duchovního charakteru, přinášíme Vám jako dárek netradiční pohled na téma "Katolík a gotická subkultura" tak říkajíc "z druhé strany", aneb jak vidí tuto scénu katolíci...


Autor: Maftík
Zdroj: www.katolicka-dekadence.cz

Pro začátek jedna důležitá poznámka: **Tento příspěvek NEBYL připraven redakcí, ani externími spolupracovníky webzinu CZ Sanctuary a NEREFLEKTUJE tak postoj, nebo názory ani nás samotných, ani CZ Sanctuary jako webzinu. Cílem uveřejnění tohoto článku je pouze SNAHA ZPROSTŘEDKOVAT NAŠIM ČTENÁŘŮM JINÝ POHLED na gotickou subkulturu. Toto zamyšlení vznikalo samostatně a jeho výhradním autorem je Maftík z "Katolické dekadence".** Děkujeme za pochopení - CzS


Kdyby jste se nějakého katolíka zeptali jestli ví, co je to gotická subkultura, tipuju že se kladné odpovědi spíše nedočkáte. Možná by někdo hádal, že je to nějaká skupina lidí, kteří se zajímají o gotický sloh. A kdyby se opravdu našel nějaký, který ví nebo tuší, o co se jedná, možná by se na vás se zděšením podíval a nevěřícně by vám vytkl, o jaké že zhůvěřilosti se to zajímáte.Ovšem otázku co to vlastně je gotická subkultura, gothic styl a způsob života, bych si mohl klást i já. Už jen proto nechci v žádném případě tvrdit, že VÍM co to je. I sami příslušníci této subkultury, tzv. "gotici", tvrdí že není nijak definováno ani známo, co přesně gothic je, co ještě je a co už není. Na internetu je o tom nemalé množství článků a v zahraničí o tom vyšlo i pár knih.Ale potom je možná na místě otázka, k čemu má vlastně tento článek být. Proč další článek o gotice, když je jich na webu nemálo?

Tento text, který si ani nečiní nárok na plnohodnotný článek, chce meditovat nad "gotickým" prožíváním života a to hlavně v souvislosti s křesťanskou, především katolickou vírou (jsme totiž na katolických, nikoliv na protestantských, pravoslavných nebo jinak "křesťansky alternativních" stránkách, že. Na druhou stranu je pravda, že vzhledem k tomu, že jelikož se zde nebudou řešit žádné věroučně-konfesní rozdíly, je možné řešit vztah gotiky a "obecného křesťanství" - nebudeme nyní přihlížet k postoji, byť ani já od něj nemám daleko, že křesťanství = katolicismus). Neklade za cíl nic "postulovat" ani vyjadřovat nad něčím soudy. Nechce tvrdit že to a to je pravda. Chce být spíše takovým úvodním příspěvkem k diskuzi, úvahou s osobními názory, hledáním, vykročením na cestu, během níž se snad podaří přinést nějaké nové pohledy na otázku toho, co to vlastně ta gotika je, co obnáší a pokusit se zjistit nebo všimnout si určitých styčných ploch a bodů mezi křesťanským životem a "gotickým životním postojem".

Je možné, že pokud tento text bude číst nějaký gotik (gotik ve smyslu příslušník gotické subkultury), tak si bude v duchu ťukat na čelo a bude si říkat si, že jsem celou gotickou subkulturu pranic nepochopil. Inu, jsem samozřejmě člověk omylný. Jen se zde chci snažit vyjádřit něco, co jsem nějakým způsobem pocítil a zavnímal.

Přestože je na internetu nejeden článek, meditující nad tímto, pro mnohé záhadným a nejasným fenoménem, nepředpokládám že by čtenář při čtení této věty okamžitě začal "googlit" a tyto články vyhledávat. Je naopak pravděpodobné, že třeba o gotice nikdy nic neslyšel, popř. jen velmi málo. Proto bude tento text rozdělen na dvě hlavní části. První část bude pojednávat o gotické subkultuře a gotickém prožívání života obecně. Samozřejmě, že vedle nabytých vědomostí o tom budu pojednávat i ze svého pohledu a vkládat do toho vlastní názory, ale budu se na to v takovém případě snažit předem upozornit. Druhá část pak bude ještě více osobním náhledem než ta první a bude takovou meditací nad styčnými plochami mezi křesťanstvím a gotikou, bude obsahovat srovnání křesťanských a gotických náhledů a postojů a meditovat nad možností jejich "společné množiny".

**1. Co je to "gothic"?**

Hned na začátku se přiznám, že veškeré informace o gotice jsem nabyl prostřednictvím internetu, buď z různých článků na toto téma, nebo i z internetových diskuzí a rozhovorů s nějakými lidmi. I proto je možné, že jsem v některých ohledech podlehl určité mystifikaci a můžu se v lecčems mýlit, neboť nic nenahradí skutečný rozhovor tváří v tvář a osobní zakusení dané věci. Vzhledem k různorodosti gothic stylu, rozmazanosti a nejasnosti jeho hranic je celkem logické, že se mezi gotiky vedou "slovní války", o tom co to gotika je a co ne, kdo je pravým, skutečným gotikem a kdo jen pozérem, který skutečným gotikům dělá ostudu. A z toho plyne velké množství nejrůznějších názorů. Já sám jsem zatím neměl tu příležitost setkat se s nějakým gotikem osobně, nikdy jsem nebyl na žádném gotickém srazu (a ani mě to vůbec neláká na nějaký jít). Sám se ani nepovažuji za gotika. Pouze myslím, že mám v sobě určitou, jak soukromě s oblibou říkám, "gotickou vrstvu", ale to nic nemění na tom, že celý tento text bude pohledem z vnějšku.

Jeden z hlavních názorů, se kterým i já souhlasím, říká, že gotikem se člověk nestává, nýbrž "rodí". To nemusí být myšleno úplně doslova, byť si myslím, že z člověka, který k tomu nemá žádné "vrozené dispozice", gotik nikdy nebude. Důležité je, že gotikem někdo buď je, nebo není. Není možné se jím stát tak, že by si člověk jednoho krásného dne řekl "tak, a od teďka budu gotik". Z toho by mnohem více koukalo pozérství.

Ještě by bylo na začátek dobré napsat, že celá tato první část se bude týkat toho, co označím jako "sekulární gotická scéna".

**1.1. Vznik a historie**

Na začátku bude dobré podívat se trochu do historie na to, jak vlastně tato subkultura vznikala. Vznik gotické scény je plně svázán s hudbou, a pro mnohé označuje slovo gothic především odnož rocku, konkrétně punk-rocku, a ještě přesněji řečeno punkového hnutí. Jen ve stručnosti si pro jistotu povíme, co je to punk. Punk vznikl v polovině 70 let ve Velké Británii a USA a na jeho vzniku se podílelo více faktorů. Jednak to byla nespokojenost s tehdejší populární hudbou, často tvořenou jako spotřební zboží pro masy, a dále tehdejší sociální klima, ovlivněné stále probíhající válkou ve Vietnamu a ekonomickým úpadkem ve zmíněných zemích. Z toho se vyprofiloval punk jako agresivní, "tříakordový" rockový styl, a k němu se vážící hnutí a životní náhled, určovaný rebelií, naštváním, agresivitou a odporem vůči tehdejší společnosti, politice a všemu "mainstreamovému". Za zakládající kapelu jsou často označováni Sex pistols, další kapely stojící u počátku byly např. Ramones, Clash nebo Damned. Rádia tehdy punk záměrně nehrály a tak bylo toto hnutí a muzika součástí undergroundu.

Punk ve své době způsobil velký poprask a nemohl zůstat bez široké odezvy. Vznikalo mnoho nových kapel a styl podléhal vývoji. Jedna z tehdy vzniknuvších kapel z Velké Británie stála tehdy, alespoň podle názorů mnohých, u vzniku toho o čem budu především psát, tedy o gotickém stylu. Jmenovala se původně Warsaw, později se však přejmenovala na Joy Division, a k tomuto přejmenování se váže i změna z původně agresivního punku na styl velmi temný a chladný. V jejím čele stál zpěvák a textař Ian Curtis, mladý muž, který trpěl epileptickými záchvaty. Bral na ně léky, které mu ovšem jako vedlejší účinek způsobovaly těžké deprese a klaustrofobii. To se odráželo v jeho textech, plných zoufalství a beznaděje. Manažer Joy division, člověk jménem Antony H. Wilson, pak v televizním pořadu BBC označil ve srovnání s tehdejším populárním proudem kapelu jako gotickou. Tento okamžik je obecně uznáván jako prvním použitím tohoto termínu ve vztahu k označení určitého stylu hudby a posléze i života. Ujal se a zůstal, i když původně se tento temný styl označoval spíše jako "deathrock". Mezi další kapely stojící na začátku, nebo které se takto alespoň obecně berou, se počítají Siouxie and the Banshees, Bauhaus, Sisters of Mercy nebo The Cure. Mnoho z těchto kapel začínalo v malém Londýnském klubu BatCave, kde se tato scéna soustředila.

Gothic scéna byla původně jako punk rovněž součástí undergroundu, ale s postupujícím časem musela samozřejmě začít čelit útoku mainstreamového a zkomerčňujícího molocha. Mnohdy tomu neodolala, díky čemuž docházelo k jejímu tříštění, změnu v popkulturu. Toto tříštění a vývoj v průběhu času se samozřejmě nemálo podepsalo na různých hádkách, kdo je a kdo není skutečným gotikem.

Gotický rock či vůbec gotický styl hudby se dá těžko charakterizovat nějak čistě hudebně. Spíše u něj jde o ducha muziky, její náladu a témata textů, která často bývají vážného charakteru a která se většinou dotýkají neradostných záležitostí života. Ale i přesto se dá vysledovat, že se jedná o muziku spíše jednodušší, časté jsou jednoduché monotónní rytmy, v písních se nenacházejí žádné strukturální složitosti nebo propracovaná sóla. Nezřídka je používán automatický bubeník. Atmosféra skladem bývá tajemná, tesklivá, smutná, nějakým způsobem existenciální nebo třeba i hororová, záleží na konkrétním "gotickém subžánru", neboť i tato tzv. temná muzika má mnoho podob v nichž se ani já sám pořádně nevyznám a nějakým způsobem je všechny řadím do své osobní škatulky "gothic", kterou používám v takovém mém vlastním smyslu.

Mezi klasické představitele "temného žánru" se řadí např. již zmiňovaní Bauhaus a Sisters of mercy, dále např. The Mission, Fields of the Nephilim, X-mal Deutschland, Killing Joke, Swans, Corpus Delicti nebo ve svých začátcích Cocteau twins.

Tolik k historii a nyní se již blíže podívejme - aniž bychom od té historie úplně odešli - na celou věc trochu blíže. Gothic styl se tedy v prvopočátku vázal k hudbě a jak lze postřehnout, většinou se ke každému hudebnímu stylu váže i jemu odpovídající subkultura nebo životní styl. U gotiky tomu bylo nejinak.

Přesto že jsem již napsal, jak a kdy byl poprvé termín gothic použit, není asi stále zcela jasné, proč byl použit právě tento termín. Jeho význam sahá hluboko do historie a my se na něj nyní jen ve stručnosti podíváme. Označení "goths" se původně vztahoval na Germánský kmen Vizigótů, který spoluvyplenil římskou říši. V Renesanci se v návaznosti na tuto historickou skutečnost začalo používat termínu "gothic jako označení něčeho barbarského a necivilizovaného. Další význam tohoto slova je oním nejznámějším a nejpoužívanějším a označuje středověký výtvarný sloh z 12tého až 15tého století. V devatenáctém století, ve Viktoriánské Anglii, se používalo - a dodnes používá - termínu gotická k označení stylu literatury s tajemným obsahem, evokujícím hrůzu a zděšení. Prvním dílem tzv. gotického románu, což je předchůdce moderního hororu, byl Otrantský zámek anglického spisovatele Horace Walpola, vydaný v roce 1764, mezi další známá díla se počítají Mnich M. G. Lewise nebo všeobecně známý Frankenstein Mary Shellyové. Termín gothic se zde ujal kvůli asociaci se starodávnou architekturou kostelů a hradů. Evokoval totiž představu něčeho tajemného, temného a děsivého.

Jak je vidno, termín gothic skoro vždy souvisel s něčím temným a hrůzným, a i proto se ujal jako označení pro onen z punku vzniknuvší styl a subkulturu, která byla těmito tématy fascinována. Příslušník této subkultury se tedy nazýva "gotik", popř. zkráceně "goth". Tolik tedy k označení "gothic", i když název nakonec není nijak zvlášť důležitý. Vzhledem k všeobecně zažitému významu slova "gotický", sloužícímu k označení určitého architektonického a uměleckého slohu, se označení pro hudební styl a subkulturu často odlišuje vložením onoho písmene "h", vznikne tedy termín "gothický". Já se toho zde ale držet nebudu (ač toto rozlišení jinak taky uznávám) a budu používat obyčejné, "české" výrazy jako gotika, gotický či gotik.

**1.2. Gothic - znaky a charakteristiky**

Když jsem se pokoušel najít určitý "nejmenší gotický společný jmenovatel", tak jako to, co mají všechny odnože gotiky společné, mi vyšlo, že gotika je vždy URčITÝ ZPůSOB REAKCE NA TEMNOTU, URčITÁ FASCINOVANOST TEMNOTOU A V DůSLEDKU TOHO URčITÝ ZPůSOB PROŽÍVÁNÍ ŽIVOTA A NAZÍRÁNÍ NA SKUTEčNOST. (1) O jakou temnotu konkrétně se jedná, to už je druhá věc. Jak už bylo vícekrát zmíněno, gotika je skutečnost velmi mnohotvárná, vrstevnatá a pestrá a najít dva příslušníky této subkultury, kteří by vnímali věci zcela stejně, asi není možné. Může, a nejčastěji to také bývá, temnota v duši, dále temnota vnímaná ve světě, druhých lidech, umění apod. I podle toho by pak bylo možné rozdělit gotiky na jednotlivé podtypy. Důležité je hlavně to, že gotik temnotu nepotlačuje, netváří se, že temnota - v něm nebo okolo něho - není. Gotika je, nebo může být, v podstatě jeden ze způsobů nebo pokusů, jak se s touto temnotou vyrovnat, jak se s ní naučit žít.

Druhou, velmi významnou charakteristikou gotika jako příslušníka gotické subkultury, je skutečnost, že je to člověk v určitém smyslu romanticky založený. Přijde mi že romantika je pro mnoho lidí, kteří tvrdí že jsou gotiky, to hlavní co v tomto stylu hledají. U ženského pohlaví to zřejmě platí více než u mužů. Jedním ze znakem gotiků je totiž to, že dokážou vidět estetiku a krásno tam, kde jí druzí nejenže nevidí, ale co v nich vzbuzuje třeba i hrůzu. Tato "temná estetika" je něco, co mnoho mladých lidí na gotice přitahuje. Koneckonců zřejmě není náhodou, že se za jednoho z předchůdců gothic stylu považuje hudební směr "novoromantismus".

Tím se ovšem dostáváme k dalšímu naznačenému směru při zkoumání gotiky. Pro mnoho příslušníku této subkultury znamená gotika především něco jako umělecký směr, a nutno dodat že pro nemálo gotiků jsou zřejmě právě tyto osobité tvůrčí tendence, odrážející určitý stav duše, tím co stálo u kořene vzniku celé subkultury a co je jejím skutečným středem a smyslem. Tvořivost je něco, čím bývají gotici charakterističtí a co se u nich velmi cenní. Mnoho gotiků píše básně či povídky, věnuje se výtvarné či hudební tvorbě. černá jako styl oblékání a tvůrčího vyjadřování byla a je hlavní gotickou barvou, odrážející právě onen temný duševní stav a náhled na svět. Z umělecké oblasti jsou gotici přitahováni a inspirováni právě jejími temnými oblastmi, jako již zmíněný gotický román, dekadence, expresionismus a podobně. Mnoho z nich je přitahováno fenoménem fantasy a v něm se nacházejícími temnými a zlými bytostmi a stvůrami, jako čarodějnice, vlkodlaci a upíři. Zde je nutno poznamenat, že obzvláště upíři mnohé gotiky velmi fascinují a mnohdy se mi zdá, že se na tuto fascinaci smršťuje celá jejich "gotičnost" (dokonce mě napadl pojem "vampyristická gotika". Ihned musím poznamenat, že tento gotický "směr" se mnou rozhodně nejde dohromady a zcela jistě na něm nevidím nic pozitivního, spíše úplně naopak) (2). Termín "gotický" se v této návaznosti promítá i do filmu. Za typické gotické filmy jsou považovány snímky německého expresionismu z dvacátých let minulého století, většinou se jedná o horory (jmenujme Kabinet doktora Caligariho, Nosferatu nebo Metropolis), nebo filmy amerického studia Universal z třicátých let minulého století, jmenujme Frankensteina s Borisem Karloffem a především prvního zvukového Draculu s Belou Lugosim v hlavní roli. Avšak i v novější době najdeme goticky ovlivněné snímky, za všechny jmenujme Vránu z r. 1994, s Brandonem Lee v hlavní roli (při natáčení nešťastně zahynul), ve které je nejlépe čitelný onen "moderní gotický styl" (stačí se podívat na hlavního hrdinu Erika Drawena).

Konečně má v sobě gotika směr či vrstvu, která nás v tomto textu bude zajímat nejvíc. Gotici, jak jsem se už zčásti zmínil, oproti ostatním lidem více vnímají temné, zlé a neradostné stránky života a skutečnosti. Americký hudebník Voltaire, autor knihy o goticích nazvanou "What is goth" charakterizoval gothic rock jako "melancholického bratrance punku, který říká "ve světě a lidech je mnoho zla, a to mě činí smutným"". To je dle mě celkem trefné vyjádření gotického ducha, byť třeba ne úplné a vyčerpávající. Gotici jsou často smutní a melancholičtí, trpívají depresemi. Nemálo z nich v dětství či mládí prožilo nějaké traumatické zážitky (alespoň dle jejich slov) nebo prostě těžká a bolestná období. Tématy, které jsou pro ně "na programu dne", jsou smrt, bolest, nešťastná láska, tragédie, beznaděj a podobné neradostné záležitosti. Mnozí gotici tvrdí, že jim nikdo nerozumí, cítí se osamělí, jsou uzavření a introvertní. Proto vyhledávají společnost jiných gotiků, protože cítí že u nich najdou pochopení a porozumění, zatímco běžná společnost jim často tvrdí že nejsou normální, považují je za jakousi společenskou anomálii. Gotici odmítají povrchní a plytké prožívání života, kdy se nic neřeší a jde se s davem. Kladou důraz na individualitu.

Právě popsaná vrstva gotiky je dle mě tím nejzajímavějším, co se dá na tomto stylu najít. Pouze předešlu že právě v souvislosti s ní bude pojednávat druhá část tohoto textu, zabývající se vztahem gotiky a křesťanství.

Z předchozích odstavců mohl čtenář možná získat dojem, že existují různé gotické směry, které jsou od sebe vzájemně dobře a znatelně odděleny a odlišeny. Tak tomu samozřejmě není. Šlo mi jen o to, vypíchnout určité základní rysy a směrování. Většinou se u gotiků tyto jednotlivá směrování samozřejmě mísí. Pojďme ještě nějakou dobu pokračovat v podívání o gotické subkultuře. Píšu v pojmech jako "subkultura", "životní styl", "způsob prožívání života". Tyto pojmy nejsou synonyma, ale co konkrétně znamenají zde detailně rozebírat nebudu. Důležité je, že se k nim vážou určité obecné skutečnosti či prvky, které většinou obnáší každá subkultura popř. životní styl. Jeden z těchto signifikantních prvků je způsob oblékání a vůbec vnější vzhled. Jak už bylo řečeno, barva gotiků je černá. Mnoho gotiků se obléká do černých šatů, často velice netradičních a poutavých. Existují speciální, většinou internetové obchody, specializující se vyloženě na "gotickou módu". Nebudu tady konkrétně popisovat co je pro tuto módu charakteristické, kdo chce, nechť se podívá na web, obrázků je tam dost. Dalším prvkem je gotické nalíčení. To také nebudu popisovat, kdo chce aspoň trochu zjistit o co jde, nechť si na internetu najde nějaké fotky gotiků, je jich tam opět dost.

V souvislosti s tímto je třeba důrazně zmínit důležitou věc. Všichni známe obecné rozdělení na obsah a formu. Forma je něco, co má vyjadřovat obsah. Nebezpečí hrozí tehdy, když se forma stane obsahem, čímž dojde ke zničení původního, skutečného obsahu. Mám pocit, a myslím že v tom nejsem sám, že pro nemalé množství takzvaných gotiků a především gotiček se celý jejich "goticismus" omezuje na vizáž. Gotika pro ně znamená goticky se oblékat a goticky vypadat. Zde se dostáváme k jednomu z hlavních nebezpečí, kdy hrozí, že se z gotiky stává pozérství popř. je ostatními takto nahlížena. Nedá se tomu divit. Můj osobní pocit je že u gotiky více než u jiných stylů hrozí ono sklouznutí k pozérství, na čemž se ovšem nepodílí pouze a jen ona móda. Co se týče mého osobního názoru na celou věc, tak gotické ošacení ještě snesu (některé kostýmy se mi dokonce docela líbí, jiné ovšem jakoby na jeho majiteli doslova řvaly "JÁ JSEM POZÉR!"), ale z onoho líčení je mi často spíše všelijak. (3) Celým tímto odstavcem bych chtěl říci hlavně to, v čem, jak si myslím, se mnou budou gotici souhlasit, že "šaty nedělají gotika". Cítí-li se někdo gotikem, vůbec ho to nezavazuje k tomu, aby se goticky i oblíkal. Gotik je člověk především srdcem a v srdci. (4)

Co se týče různých politických, sociálních a hodnotových aspektů gotiky, je zde kladen velký důraz na individualitu. Žádné konkrétní sociálně-politické cíle, či snad vůbec nějaké cíle, gotici nemají. Vzdali se jich po vzoru literárního a uměleckého hnutí dekadence, se kterým cítí spřízněnost. Gotici jsou obecně velmi tolerantní a liberární, jejich heslem by mohlo být "žij a nech žít". Důležité je pro ně, aby se vzájemně brali takoví, jací jsou, kterýžto přístup jim u běžné společnosti chybí. Jde jim o to, aby mohli být sami sebou a chovat se přirozeně, záleží jim na empatii. Nemají ani žádné společné náboženství, i v tomto směru jsou velmi benevolentní, gotika podle nich obecně s náboženstvím nijak nesouvisí. Na mnoha stránkách se dočteme, že mnoho gotiků je křesťany (dokonce je občas vysloveně řečeno katolíky) nebo židy. často také vyznávají různá pohanská náboženství, zajímají se o magii a o kult Wicca. Vzhledem k jejich liberálnímu přístupu jsou zřejmě velmi benevolentní i co do "sexuálních preferencí".

Vzhledem k "šokujícnosti" gothic looku, "temných" zájmů a špatných příkladů gotických pozérů se nelze úplně divit tomu, že mnoho lidí má tendenci považovat gotiky obecně za úchylné, agresivní a nebezpečné jedince, satanisty, okultisty (někteří gotici satanisty a okultisty skutečně jsou a na různých internetových deníčcích bohužel najdeme slova jako satanismus nebo okultismus hned vedle slova gothic) a vůbec "zlé lidi", které je třeba "vyléčit". Je to trochu takový "gotický kříž", který sebou budou muset gotici asi vždycky nosit. Snad si někdy za tuto pověst můžou i sami, ale o tom tady nebudu polemizovat.

Na závěr se ještě pojďme krátce podívat, jak by mohl vypadat nebo vypadá "praktický gotický život". Z větší části to nic zas tak "speciálního" není. První co člověka praští do očí je již onen zmiňovaný "gothic look" - většina gotiků se goticky obléká a líčí, i když mnozí z nich zřejmě jen tehdy, jdou-li do společnosti jiných gotiků. Navštěvují nejrůznější gotické akce jako koncerty, výstavy, festivaly nebo gotické srazy. Věnují se literární, hudební či jiné tvorbě, nebo alespoň čtou patřičnou literaturu / poslouchají patřičnou hudbu. Rádi navštěvují různá "gotická" místa, jako staré hrady, zříceniny apod. Specialitou, na kterou bych málem zapomněl, je častá fascinace hřbitovy, na kterých nemálo gotiků rádo tráví čas a fotí se tam ve všelijakých pózách. Pokud v tom někdo hledá romantiku, budiž, dokážu to pochopit, ale pokud za tímto účelem po hrobech bezohledně šlapou nebo je snad dokonce otevírají (soudě dle některých fotek, které se dají najít na internetu, se to asi skutečně děje), tak to dle mého názoru hraničí s neúctou k nebožtíkům.

Nejvíce gotiků je v zemích, kde tato subkultura především vznikala, tedy ve Velké Británii a USA. V našich luzích a hájích je gotická scéna poměrně malá. Mezi kapelami, které se do tohoto stylu počítají a kterých je také nemnoho, můžeme uvést třeba XIII století (pro mě strašná kapela, reprezentující právě onen "vampyristický gothic"; naštěstí už neexistuje a snad už nikdy existovat nebude), Alvaréz Peréz, Jerusalem, Calathea nebo mí oblíbení Garlands. Počítají se sem i stará alba Priessnitz. Bylo by asi také dobré pro jistotu dodat, či zdůraznit, že gotika je JEDEN ZE ZPůSOBů, jak prožívat život a temnotu v něm. Tím chci říct to, že může být mnoho lidí, kteří prožívají podobné skutečnosti, ale vůbec je neprožívají "goticky", a je to zcela v pořádku. Je to prostě záležitost nezaškatulkovatelná a individuální.

Tím bych snad mohl první část, tedy obecné pojednání o gotice, mohl ukončit. Komu to nestačí a chce se dovědět víc, nechť hledá na internetu, informací není málo. Toto obecné pojednání o gotice bylo spíše takovým uvedením do "problému", připravením půdy, aby čtenář zcela neznalý trochu věděl o co jde a aby byla připravena půda pro druhou část, kterou považuji za hlavní, a ve které se pokusím zamyslet se nad vazbami mezi gotikou a křesťanskou vírou.

(1) - jsou ale i názory, že gotika je opravdu především resp. vyloženě a pouze o způsobu oblékání a poslouchání určitého stylu hudby (a že nic jako gotický stav duše nebo náhled na svět v podstatě neexistuje) Možná někde tady je i jádro otázky, co to vlastně ta gotika je, a s jakou intencí doopravdy jako subkultura vznikla. Každopádně, tato možnost by znamenala formu bez obsahu a to se s křesťanstvím zcela míjí.

(2) - abych to trochu vysvětlil. Já jsem byl již od dětství upíry nějakým způsobem fascinovaný, i když jsem z nich měl současně šílený strach. Bezesporu dovedu vnímat i onu goticky-hororovou atmosféru těchto bytostí z oblasti fantazie. Ale ono obrácení se k vampyrismu jako něčemu chtěnému a pozitivnímu, které v rámci gotiky osobně nezřídka pozoruji, je něco, co je samozřejmě v těžkém rozporu s křesťanstvím.

(3) - chápu, že na leckoho může "gothic look" působit až směšně

(4) - to je jeden z předpokladů, ze kterých tento text vychází (dalším důležitým předpokladem, důležitým pro druhou část, je náhled že gotika není v programové opozici vůči křesťanství). O jejich pravdivosti se diskutovat samozřejmě dá, je jasné že pokud s nimi někdo nesouhlasí, může pro něj tento text být blábolem

mohlo by vás také zajímat

Komentáře

nic proti, ale ja jsem katolicka, muj byvaly, co je goth, je taky katolik, Dryu pokud vim je taky katolicka a mohla bych jmenovat dal... nikdy jsem v tom zadny problem nevidela, jsou to jenom predsudky... protoze pokud vim, tak nabozenstvi v gotice moc velkou roli nehraje, ze, ale to asi malokomu tady dochazi... achjo, no co, clovek by se dneska nemel rozcilovat ze:-) Tak Vesele Vanoce!:-)
[1] S timto s tebou souhlasím. Také znám pár lidí katolíků kteří patří do gothické subkultury.
Např. já sem taky katolík a taky v tom žádnej problém nevidim :-)) Podle mě to de i docela pěkně spolu dohromady :-)
Přeji všem Krásné Vánoce.Já většinou chválím,ale tenhle článek mě osobně neoslovil.Nerad bych se vyjadřoval proč.
Me osobne by spise zajimala ta druha cast. Je jiz napsana? Objevi se zde, nebo je treba jit primo ke zdroji?
Myslím, že nemá smysl aby se zde druhá část vůbec zobrazovala. Tento článek pro mne postrádá smysl, víry/náboženství a gotická subkultura? Ach ano, příště zde najdu článek hinduismus a gotická sukultura? Ale nebudu to rozebírat, proč také. Souhlasím s názory výše.
Přeji veselé Vánoce, článek jsem necetl..na to jsem moc vánočně líný :D Hodne uspechu a akci v novem roce pro naše věrné i nevěrné čtenáře! ;-)
Hezky se mi to četlo. :-D To je malé bezvýznamné plus. Kdybych to měl celkově zhodnotit, bylo to dost dlouhé na to, jak málo věcí tam bylo popsáno (a faktu, kterého málokdo zná, tam moc nebylo). Ale taky to nebylo tak zlé (až na některé věci přejaté z netu, které vidím asi po sté, i když postrádají jakýkoli smysl). ;-) V podstatě samotné zamyšlení nad vztahem "katolicismus a gotická subkultura" je naprosto zbytečné. Dnes už nejsme v 17. století, kdy ještě náboženství dokázalo určovat směr pro předsudky. TeĎ už jde o předsudky, které má běžný občan běžné země, který neměl tu možnost poznat skutečnost a třeba o gotice nikdy neslyšel (a nebo slyšel a byly to bláboly). Problém není samotný obsah článku. Problém je to, že tento článek byl se svým nadpisem dán na tyto stránky a byla mu dána jistá důležitost. Byl sem dán proto, aby rozvířil vody. Prostě má nadělat rozruch. Důležitý jak pro náhodného čtenáře, tak i pro zastánce této subkultury nebude obsah článku, ale jeho nadpis (stejně jako v novinách). Právě nadpis vytvoří zbytečný rozruch a přemýšlení nad něčím, co vůbec neexistuje (o to asi CzS a Maftíkovi šlo 8-) ). Celé by se to vlastně dalo shrnout do jedné věty: "Mezi současnou gotickou subkulturou a samotným katolictvím není žádná spojitost". A to je celé. Nemusel sem být dáván tento článek, který může maximálně jedině uškodit, když si jeho nadpis letmo přečte méně chápavý člověk považující se za gotika. Právě tyto články vytváří díky mystifikacím prostřednictvím namachrovaných "zlo"-frajírků ony bariéry mezi gotiky a společností.<br /><br />Jinak přeji všem veselé Vánoce. :-)
Hola, hustodémoni, já jsem taky katolička :-D Tak šťastné a veselé a hlavně 666 dárečků (neberte mě prosím vážně, kdo mě nezná, trávím vánoce na hané a děda pálil další várku slivovice)<br /><br />Koneckonců, goth vyšel z Evropské kultury a tu utvářela křesťanská kultura, takže jak by řekl mauglí: Jsme jedné krve , ty a já
Martin: obávám se, že mezi katolíky a gothiky je pár věcí, které způsobují napětí. Už jen to, že spousta goths nosí pentagram. Dál jsou to blbosti typu minulosti zjevů, jako je Mortiis etc. I když Mortiis není typicky goth, hrál na letošní GP , takže se to svým způsobem počítá
[8]Jen abych to upresnil, tenhle clanek tu urcite neni pro to aby pusobil rozruch :-) Mozna se nekomu muze zdat ze chceme jitrit rozbroje mezi katolicky zalozenou casti spolecnosti a goths, ale opak je pravdou. Navic spoustu kapel a umelcu je krestanstvim obecne inspirovano, tudiz nepovazuju clanek tak uplne "z cesty"...
[10]Katolíci stále považují starověký symbol člověka/živlů za nečistý?Jestli ano,pak to je uhozené,ale nevím,žádný katolík mi o tom nic neřekl.Přesto v tom nevidím souvislost,pentagramy možná tahají české zloděti(i zlodospěláci),ale na goths je vcelku vzácný(pokud se nedomníváš že je pentagram pěticípá hvězda Sester...).Nevím proč do toho tahat zrovna Mortiise,který toho z gotiky moc(nebo spíše nic)nepobral,CP neCP,ale pravda,třeba Valorovi ChD kritikou na tupou stádovitost(a nejen tu) křesťanů nešetří...ale to je jeden případ ze sta,tak bych to zbytečně nehrotil,jak už tu bylo řečeno,gotika vs katolíci je jak o koze a o voze.Mně osobně je fuk kdo v co věří,pokud mi to necpe<br /><br />K článku se nevyjadřuji,je mi komplet proti srsti,ale rozebírat to nehodlám.
Já to vnímám pozitivně, pro spoustu lidí je gothická subkultura alternativou k prázdnotě dnešního světa. Osobně spojuji ve svém životě několik myšlenkových proudů a jsem rád, že mohu být křesťanským mystikem, gothikem i cyberpunkerem. V podstatě říkám, je to všechno o Tajemství, hlubokém vnitřním tajemství. Gothická subkultura oslovuje především upřímností, můžu cítit strach a je to přirozené, můžu cítit kouzlo romantiky, můžu být v opozici proti absolutní prázdnotě konzumního života lidí kolem sebe, mám dost času do hloubky vnímat to podstatné ze života, ale brát i vážně smrt, to je dost pozitivní pohled. A je to také o samotě, pozitivní tvůrčí samotě. A to nejpodstatnější - jde o sestup do hloubky lidské duše, tam kde je světlo i tma.
Já to vnímám pozitivně, pro spoustu lidí je gothická subkultura alternativou k prázdnotě dnešního světa. Osobně spojuji ve svém životě několik myšlenkových proudů a jsem rád, že mohu být křesťanským mystikem, gothikem i cyberpunkerem. V podstatě říkám, je to všechno o Tajemství, hlubokém vnitřním tajemství. Gothická subkultura oslovuje především upřímností, můžu cítit strach a je to přirozené, můžu cítit kouzlo romantiky, můžu být v opozici proti absolutní prázdnotě konzumního života lidí kolem sebe, mám dost času do hloubky vnímat to podstatné ze života, ale brát i vážně smrt, to je dost pozitivní pohled. A je to také o samotě, pozitivní tvůrčí samotě. A to nejpodstatnější - jde o sestup do hloubky lidské duše, tam kde je světlo i tma.
Mám doma komplet všechny alba amerických SAVIOUR MACHINE,pokud někdo tuhle kapelu zná,tak možná i ví,že jejich lídr je silně věřící člověk.Občas bývá i tenhle soubor v mediálních kruzích nazýván biblickým progresivním gothic rockem díky tomu, že ve svých textech mají citace z Bible, a tak bych mohl pokračovat.Já osobně nemám rád extrémismus v jakékoliv podobě.Autor věci v některých aspektech velmi rychle zobecnil, a bohužel ale neřekl nic nového ,to je můj subjektivní názor.Dálé mám neblahý pocit,že si i autor místy protiřečí a je evidentní,že jeho "zkušenosti"pramení z nemalé části z internetu, o čemž svědčí i to,že mezi klasické představitele zařazuje i industrialně laděnou legendu S.W.A.N.S,kterí jsou spíše alternativou noise rocku,dále Cocteau Twins mi určitě nepřipadá jako temná kapela,ale spíš křehká rajská zahrada,která mě naplnuje spíš úplně jinými pocity.Přesto všechno pozitiva ,které v článku nacházím ,jsem už nesčetněkrát napsal. Vzhledem k tomu, že autor čerpal informace z internetu, což nakonec sám nepřímo potvrdil., zřejmě podlehl mystifikacím, které toto médium nezřídka přináší.Vím,že se to slovo špatně nahrazuje,ale na můj vkus je v článku zbytečně často používano slovo gothic,nicméně to je,ale jenom stylistická chyba.Z goth módou,je to jistě pravda,ale to už jsem řekl a nejen já.Krásný,první svátek vánoční.
[14] nějak se nemůžu dostat na Tvůj web Bobe, prosím jak je správnej odkaz dík. :-|
[12] nejspis narazi na jeho blackmetalovou minulost 8-)
[16]Ehm,asi jsi mě nepochopil...jeho bm minulost znám vcelku dobře a vím že na ní Lyrel narážela,já ovšem narážel na fakt že Mortiis toho z gotiky moc nepobral a nesouvisí s ní,tudíž je vcelku fuk jakou měl minulost,je to mimo mísu.Jeho bm minulost hází na gotiku zhruba tolik špíny co Landova plešatá minulost,protože to nesouvisí ;-)<br />Jinak odkaz na Bobův web funguje,třeba je jenom problém v prohlížeči?
puvodne jsem uz na CZS clanky komentovat nechtela... ne, zeby se mi nelibily, ale moje komentare vyburcujou vzdy zbytecny rozruch, tak jsem se vyjadrila jen k tomu predsudku katolik-goth... clanek jako takovy mi ani tak nevadi, protoze kecu jako ze se clovek gotikem (ach boze to slovo) rodi uz bylo plno a jeste jich plno bude... ovsem co mi prijde jeste vic stupidni je to, jak mi prednedavnem jista osoba z CZS tvrdila, ze uz sem nebude davat takove veci, ale presto se to tady zas objevilo, ale CZS samozrejme nezapomnela napsat jak se hrozne moc od toho clanku distancuje... TOHLE mi panove prijde SMESNE! Kdyz uz mam web a neco na ten web dam, tak by to jaksi melo i prezentovat autory toho webu. Kdyz napisete, ze s tim neosuhlasite, ale ze jen chcete podat jiny pohled, pardon, ale to jsou kecy. Cetli jste vubec ten clanek, panove?
[9] promin, ale myslim, ze v tomhle jsi krapet vedle. To, ze dnes spousta gothu, gotyku, negotiku ci zlogoticaku nosi pentagram jeste neznamena ze to se gotikou nejak hodne souvisi. Mam kamaradku, ktera se o magii a tak zajima, pentagram nosi, s gotikou nic spolecneho nema. To je jedna vec, druha vec je, ze mas mozna na mysli pentagram obraceny. Coz je ale jeste vetsi blbost a myslim, ze to i sama vis ;-)... A Mortiis? Tak toho byhc sem uz vubec netahala a uz vubec ne jeho BM minulost, co ma BM spolecneho s gotikou?<br /><br />Ale tak myslim, ze clanek vyvoval to co vyvolat mel, koneckoncu, na CZS maji nejvic komentaru vzdy ty nejmin smysluplne veci :D
Hm, takže člověk se gothem rodí.. Ale co když už nechci být tím hudebním zmetkem, kterým jsem se narodila? Asi se nechám pokřtít, stanu se katolíkem, díky czs za osvětu života :-D . A jakmile se stanu katolíkem, tak katolík a gotika, e-e, to nejde dohromady. Super mno, už se těším. :-D
shadow: myslíš jeden z moderních symbolů black metalu? Ano, je sice hezké vzpomínat na původní významy, ale symboly se posunují a zobecňují. Viz bathory atd. + fakt , že lidem mimo scénu metaláci, goths a podobní lidé dost plývají.A pokud odmítáš moderní pojetí pentagramů, tak co všechny ty obrácené kříže? <br />Když to vidí maloměšťák a ještě k tomu křesťan, bude si myslet svoje.<br /><br />ještě jednou zdůrazňuji původní myšlenku toho, co jsem napsala a z čeho si každý vytáhl, co se mu hodilo:<br />1. je rozdím mezi skutečností, kterou vidí zainteresovaní lidé ze scény a obecným zlidovělým názorem lidí mimo-hlavně na malém městě nebo na vesnici,u nás v Lobodicích je to důvod týden to rozebírat v hospodě.<br />2. Mortiise jsem uvedla záměrně proto, že na GP hrál a protože začal dělat do elektronické hudby a vzdaluje se klasickému metalu čím dál víc. Je to pošuk, ale má své fanoušky. Pokud někdo říká, že se to nepočítá, říkám, že GP je jeden z nějvětších Evropských festivalů a počítá se to. prosím, aby si zainteresovaní dále prohlédli třeba na stránkách GP Brno fotky, které taky dost vypovídají.<br />3. jsem věřící člověk, musela jsem se před spaním u prababičky modlit a nesnažím se dělat rozbroje, jenom mi vadí, když se zavírají oči před nešvary nebo věcmi, které pudí naše okolí. K nám patří a můžou budit rozbroje a takyže je pudí. Článek je dobrý v tom uvědomit si, že neexistuje způsob, jak neprovokovat, ale že je dobré si uvědomit, čím vším provokujeme a že lidem to ne vždy dělá dobře a my se můžeme rozhodnout být ohleduplní a někdy se mírnit nebo nemusíme. A není to jen o katolících, kteří své symboly berou někdy dost vážně (upřímně bych na krk obrácený kříž nikdy nevzala). Je velikánský rozdíl mezi obecným názorem který se drží mezi lidmi a tím, jak to vypadá uvnitř a jak to vidíme my. <br /><br />PS to Onnea: Ale já jsem některé části esoteriky, hlavně theurgii i přednášela, to ,co jsem psala není o názoru těch, co hvězdičku nosí nebo těch, co tomu rozumí, ale naopak o obrovské většině běžného obyvatelstva, která prostě vidí někoho se symbolem, který si automaticky spojí se satanismem , v lepším případě black metalem nebo paganem-a s tím se prostě musí počítat. Viděla jsem, jak se na mě dneska tvářila babička a včera teta.<br /><br />Alk...: Ale jde to dohromany, náboženský názor neříká nic o tom, co máš poslouchat za hudbu a jak se máš oblíkat
[18] Mozna ze kdyz prestanes za vsim hledat to spatne, dojde ti ze CzS nema potrebu lidem neco nalhavat a tim padem tucne zvyraznena veta<br /> "**Cílem uveřejnění tohoto článku je pouze SNAHA ZPROSTŘEDKOVAT NAŠIM ČTENÁŘŮM JINÝ POHLED na gotickou subkulturu.** " je opravdu snaha zprostredkovat jiny pohled na gotickou subkulturu.
[22] a kdyby sis ty a plno dalsich lidi prestalo myslet, ze hledam vbsude to spatne (a jeste plno dalsich veci aniz by me kdokoli z vas znal), tak prestanes psat takove kraviny a zamyslis se nad smyslem celeho toho vaseho webu...
Lyrel: Nemyslela jsem to vážně. Recese.
[21] Ano, ja vim o co ti slo, o to jak se na danou vec diva vetsina spolecnosti. Ale kdybych to, jak se vetsina diva na mensinu mela brat aspon na chvili vazne, tak odjakziva tvrdim, ze gotika je o cerne, depresich a Evanescence. Tady je to stejne... Ja proti krestanum nic nemam dokud se nezacnou chovatr jako idioti, a krestani, ktere znam pokud vim nemaji nic proti gotice (pokud tedy vi co je to gotika v tom slova smyslu o kterem se bavime...) Podle me je to proste delani z komara velblouda. Mozna predevsim proto, ze tyhle veci se preci netykaji jen a pouze gotiky, ale vseho co jen trosku vybocuje. Tak to je, takovy je svet, takova je spolecnost, jine to uz nebude, ale takhle to resit proste nema smysl. A vis proc? Protoze mi prijde, ze kdyz gothi porad dokola resi to jak je spolecnost bere je dost pokrytecke, protoze jednou se uz jaksi "rozhodli" ze gothy budou navzdory tomu nebo prave proto, jak se na gotickou subkulturu spolecnost diva... Ja jsem z katolicke rodiny, nebo vesmes krestanske a vim, ze kdyz jsem se v 17ti nejak o gotice dozvidala, zacala poslouchat hudbu a oblikat se do cerne, tak nejaky katolicky predsudky byly to posledni co moje katolicka mamka mela ;-)<br />Co se Mortiise tyce... na GP bylo a bude plno kapel, ktere s gotikou jako takovou nemaji nic spolecneho, jen maji proste blizko k "temne" elektronice ;-)<br />Jo a Alkea si delala srandu, jen tak mimochodem, ale jeji humor lidi obcas nepochopi asi ;-)
a jeste bych se tak zeptala... cetl nekdo tu druhou cast? Ja si ji totiz nasla, precetla a dobre se tomu zasmala, vcetne tam uvedenym nekterym zdrojum, ktere myslim mluvi za vse ;-) tudiz bych tento clanek uz neresila ;-)
[21]uf,taková megastať...Lidi lidi lidi...to že se každý podívá na individuum vypadající jak model z Nosferatu,ověšený pentagramy a obrácenými kříži a řekne si "proboha co je to za úchyla",mi snad může být ukradené.Já jen konstatuji že v gotice zainteresované osoby,nikoli dárkmetalisti a zloděti si na obrácené kříže ani pentagramy nepotrpí a nemá to žádnou souvislost...Z čehož vyplývá,že ony symboly možná hází špínu na zmíněné dárk persóny a pravda,bohužel i na jméno gotiky,ale goths jako takové to trápit nemusí,jelikož s tím nemají nic společného...<br />A Mortiis vs gotika...to už popsala Onnea....že cosi bylo na české gothic party je známka gotiky jak prase,co si budeme povídat...z grýďáků vystoupení na Night side a pod gotickou skupinu taky neudělá.<br />A víš co,to máš stejně fuk,já nosím jen jeden křížek,obrácený není,neznám žádného katolíka co by proti mně něco měl a proti kterému bych něco měl já,tudíž je tato debata bezpředmětná ;-)
Je zvláštní,že jsou určití lidé, kteří mají tendenci goth styl neustále,preventívně obhajovat,jako by si podvědomě mysleli že snad dělají něco špatného.Díky právě takový rozdmýchávačům,kteří jsou schopni vytvořit umělí mytus o kolo "gothické subkultůry"-Já tedy osobně mám raděj klasický výraz gothic rock.Pokud je někdo navíc tak paranoidní,že tvrdí,že se narodí jako goth,tak by měl vyhledat odbornou pomoc.Z mého pohledu je to jen hudební styl,který si může každý libovolně ,subjektivně prožít,ale proč v téhle souvislosti řešit nějaké protipóly co si o goth někdo myslí.Tyhle "teorie"vytváří i z obyčejných, individuálních fanoušků nějaké sektářské monstra.Mohl bych se i zeptat kdy bude na řadě například gothická politika.Takže tohle je úpadek,ale byl to zřejmě záměr,pokud ne,tím hůř.Kontroverzní reakce se dostavili,úkol splněn.Amen a já si jdu zapnout Christian Death.
Onnea: Máš úplnou pravdu, ale pořád si myslím, že když bude každý za sebe přemýšlet o tom, nakolik chce být ohleduplný, nakolik chce provokovat, nakolik se bude vyjadřovat tím, jak vypadá a jak se chová, budou se legendy kolem gothic rockerů-ať použiju Bobovo označení-víc setkávat s realitou. Metaláka si dneska všimne už málokdo a když, tak v tom nevidí nic hrozného a přitom kde jsou časy, kdy byl taky každý považovaný za satanistu...Sice tím divoké časy českého gothu trochu posmutní a zevšední, ale nemyslím, že rozruch bude trvat věčně. <br />Alk..(to je ale dlouhé jméno:-)): Měla jsem podezření:-D
[29] ale tak jasne, vsak ono vsechno nevsedni se jednou stane vsednim, stejne tak jak si mainstream vymysli zase jinou modu... treba prijde do mody ug pagan bm :D
[28] Zajímalo by mě jak by autor popsal CHRISTIAN DEATH,to by bylo něco. :-D v kombinaci z jeho "teorii"
Lyrel: Trochu mě vykolejilo, že jsi mě myslela vážně :-D . Ale vzhledem ke zde se vyskytujícím článkům... Se možná nedivím :-D.
Tohle téma mi přijde velice zajímavé, nicméně nešťastně pojaté. Zaprvé, dnešní katolík nezamrzl ve středověku a trochu se bojím, že víc lidí dnes ví, co je gothik než co je katolík. Nicméně, pokud jste v tomto smyslu věřící, mělo by vás nminimálně napadnout, že nelze bezelstně říci, že být gothikem a současně katolíkem se netluče. Pokud má například vaše cítění blízko k Vráně, celá vraní myšlenka je naprosto v rozporu s katolickou vírou (pomsta, kterou zpáchá oběť...no nevím...). Jsem velmi rozvolněný katolík, resp. věřím, ale používám mozek a abych svoji milovanou gothiku mohla opravdu milovat, tohle jsem si v sobě pořešit musela. <br />Také si nemyslím, že by to bylo neslučitelné, jak říkám, je třeba myslet. Každopádně, co bych také trošku článku vyčetla...to spojení gothic a satanista...taky se obávám, že to je také poněkud mimo (ona je černá a černá...(o satanismu vím docela hodně a opravdu to není to samé:-))
Sám jsem katolík ale hlavně příznivec EBM a darkvawe a stále jsem byl na pochybách ,mám-li se zapojit do diskuze.To však jen do chvíle, než jsem se dočetl ty nesmysly o Mortiisovi,ano jeho minulost je drsná ,ale pokud jde o hudbu tak mi směs elektroniky a doom metalu se sborovým zpěvem připadá gothická až běda.Ale řečeno slovy klasika: hledáte-li dokonalost v Evanscenci,pak nemám ,co bych dodal.
[34] Tak Mortiisovu minulost znám velmi dobře,mám jeho ambientní prvotní alba,tak i následná řekněme tedy dark wave alba, podle mě tedy spíše směs synth popu,EBM,industriálních zvuků atd Ale milý zlatý pokud už chceš presentovat něco o stylu a to nic ve zlém,ale doom metal a Mortiis? Proboha! Víš vůbec, co je to doom ?Canlemass,Solitude Aeturnus,Saint Vitus,starší tvorba Cathedral,My Dying Bride,Trouble atd a co má sborový zpěv společné z gothic rockem,nebo ještě lépe doom metal a gothic rock,jsou dva rozdílné styly.Takže ty inženýre hudebních stylů,promin,ale mluvíš nesmysly ;-)A obávám se,že tady nikdo nehladá dokonalost v Evansceanci,proč by to kdo dělal, tohle není numetalovýb web.Tohle téma je tady už dávno vyřešené co podobné soubory hrají.Děláš chytrého z křížkem po funuse a možná jsi "sto let za opicema"Omlouvám se,ale musel jsem Ti to říct.Kubo, prosím Tě dořeš to za mě já už si musím odpočinout.
[35] bobe, ty uz zacinas taky onneovatet :D
[35]dík Bobe :-D<br /><br />[34]pusť si raději The mission,Corpus delicti nebo Theatre of hate a pak to konfrontuj s Mortiisem.Následně prosím o podrobnou analýzu co to má společného.Elektronika a doom metal se sborovým zpěvem?To s gothic rockem,deathrockem nebo elegantním post-punkem fakt mnoho společného nemá...A jak ti naznačil Bob,s Evanescence prudíš na špatné adrese,skutečně nejsem pubertální temný zlý nu metalista,můj vkus je trochu jinde,ty klasiku ;-)
Mě se na náboženství ani neptejte. Chodívala jsem církevní gympl, a to, že mě škola a spolužáci štvali způsobilo, že jsem je skoro všechny strašně nenáviděla, včetně toho náboženství. Předtím jsem docela i věřila v Boha, ale pak se to ve mě všechno zlomilo, a já jsem šťastná. Jsem svobodný člověk :-) Když si tomu někdo chce věřit, ať to dělá. Katolíci mi nijak nevadí.
No jasně ty mudrci ,jen mi napš co si mám pustit a hlavně aby tam byli CANLEMASS. Možná,že jsem sto let za opicema, ale umím to napsat.......znalče. :-)
[39] no jasne, rypat do nekoho kvuli preklepum - to jen tak kazdy neumi, ze... ale zato to umi kazdy, kdo neumi argumentovat...
Tonoucí se stébla chytá,vím že jde o švédské Candlemass.Doufám,že to neměl být argument .Přečti si po sobě komentář slovo -napiš,ale tohle tady nejde to jsou jen překlepy a jak sám, vidíš,stává se to každému. Mudrc Bob
Dobrá neměl to být argument-byla to jen reakce na osobní výpad .beru to zpět,ale příště prosím reagovat jen věcně.
[42]Tak tedy reaguj věcně.Byl jsi dotazován co má sborový zpěv a doom metal společného s gothic rockem(a gotickou hudbou vůbec)?
Sborový zpěv jako doprovod v EBM DW i metalových kapelách temnějšího ražení je běžná záležitost a to i v případě doomu.Mám za to ,že příznivci gothic nejsou pouze fandy gothic rocku.ten jsem ani neměl na mysli případě Mortiise,šlo mi spíše o celkové vyznění.
Blacksmit: Doufala jsem, že se zapojíš, právě proto, že znáš Mortiise, byl tu uvedený jenom jako případ něčeho gotického, co může katolíky prudit. Resp. jeho minulost, ale byl jsi to myslím ty, kdo říkal, že na severu se to zase tolik neprožívá, každopádně číst to moje babička v novinách, tak ji klepne:-)<br />- Asi bych oponovala názoru, že dnešní katolík je ohledně gothu vzdělanější, spíš mladí křesťané jsou ohledně subkultur vzdělanější, ale ti většinou končí u křesťanského společensta, Starokřesťanů nebo jiných reformovaných křesťanských církvích. Už proto, že je vedou mladší lidé s jinými názory a víc v kontextu doby. :-)
[45]<br />[44]<br />nechapu... ale opravdu opravdu nechapu, fakticky to nemuzu pochopit... nechapu, co je na Mortiisovi gotickeho? Ja to fakt nechapu... ale mozna to je tim ze mam v sobe hooodne panaku finske... ale myslim ze to tim nebude... ale sory, fakt to nechapu...
[44]co má společného EBM s gotikou mi nějak uniká a o metalu nemluvě?A argument sborových zpěvů...Eh,asi jsem si spletl adresu...mám rád Gospel choir,ale řadit to do gotiky by mě nikdá nenapadlo.A jistě, "příznivci gothic" nejsou jen příznici gothic rocku-ale jsou to primárně příznivci gothic rocku,deathrocku a post-punku...rozšířeno o úzce příbuzné větve ála ethereal a coldwave a tam Mortiise nenacpeš ani kladivem(a najdi mi tam sborový zpěv?)...ne...Mortiise mám rád,alespoň tu část jeho tvorby kterou soukromě nazývám fairy ambientem,včetně Cintecele diabolui,ale při vši soudnosti ho s gotikou fakt směšovat nelze...Ale obávám se že tohle by se dalo bezvýsledně řešit do soudného dne<br /><br />[46]ee,vodkou to nebude :-D
[47] vis to jiste? Takze to bude asi fakt tim, ze to proste fakt nechapu :D
[48]vyber si...buď jsme ožralí všici tři(já,ty.Bob) nebo to ani jeden nechápem...ale to je fuk,jdu si dát čaj s rumem a pustit Skeletal family...a nebo radši nějaký africký ethno.Hezkého zítřejšího Silvestra vinšuju všem

Přidat komentář

Zadej správnou odpověď.