Přidat komentář

Pravda, (můj) nadpis může být velmi zavádějící nicméně, článek je to celkem zajímavej. Nicméně si dovolím několik připomínek: tato "sociologicko-fenomenologická" komparace nedrží formu, autor dost často kaluluje s křesťanstvím natolik spekulativně, že o "katolicismu" mnohdy nemůže být ani řeč, budu tedy brát křesťanství (po vzoru autora) rovněž obecně. Vycházím z toho, že v rámci křesťanskýho světa (potažmo kř. Evropy) lze jistě v historické rovině pozorovat jak nominální přihlšení se k víře tak vroucí až téměř extatické vyjadřování a interpretaci tohoto (""kř."") učení. Doufám tedy, že dobudoucna nebudou za gotiky zpětně povážovány například různé chiliastické proudy, flagelanti a když to přitáhnu za vlasy tak (pro senzaci-chtivé, konspirativní čtenáře) martinisté a například OPUS DEI..... a směrem k formativní fázi křesťanství gnosticismus samotný. Tyto "organizace" jsou rovněž vyjádřením (ať už explicitním nebo implicitním) jisté všší senzitivnosti než tzv. nominální (tedy největší společenská část) věřící. <br /><br />Na druhou stranu, proč takovou "studii" neudělat, že? Otázkou zůstává nakolik je tato komparace užitná/relevantní. Myslím si, že do značné míry může být.<br /><br />Poslední info se týká technickýho dotazu: pod bodem 2.2, druhej odstavec, není jasný postavení farizejské větve judaismu - právě tato část textu je pro mě trochu dvojsečná (až mimo-sečná) - nevím co autor chtěl říct o farizejství a proč jej vlastně šrouboval do textu.
Zadej správnou odpověď.