Přidat komentář

Nevím nakolik za tím křikem stojí naivistické postoje a nepochopení současné společnosti a nakolik pokus o selfpromo a přitažení pozornosti k vlastní tvorbě. Předně současná společnost JE XENOFOBNÍ a JE SEXISTICKÁ a bylo by jistě s podivem kdyby umělci nevnášeli tyto signifikantní projevy do svojí práce. A pokud je prezentují veřejně jsou snadným terčem pro posměšky a protesty různých pokrytců. Tohle je prostě obraz společnosti - možná jen nechutný obraz nechutné společnosti. A vlastně,proč by umění mělo chutnat?
Zadej správnou odpověď.