Přidat komentář

[1] Jojo, určitě i ty "ostatní" články budou mít na CZS své místo, právě v rubrice "Ostatní", stejně jako se do Archivu přesunou i věci z rubrik, které jsou tu podle vás (z Ankety) na nic. Účelem změny není vyprofilovat se čistě na jeden směr, ale spí? zjistit, na co se zaměřit, a tam napnut své síly....<br /><br />[2] Jo, mo?ná nějaké úvahy o filosofiích, nábo?enstvích..chm..popřemý?lím o tom.. :-)<br /><br />[3] Osobně tohle vidím taky jako asi nejschůdněj?í ře?ení - přesně jak říká?, kvalitních webů o satanismu a magii je hodně, a navíc, nikdo z nás, co zůstali činní, se necítí být tím pravým a povolaným, aby se mohl o těchto tématech kvalifikovaně rozepisoval. <br /><br />[5] Ano, i to je argument, kvůli kterému se prozatím příklaníme k první mo?nosti - tak?e v podstatě pokračovat v tom, co děláme teď, jen se přestat tvářit jako web, který je částečně satanisticko-magický, kdy? jsme do těchto rubrik nepřidali nic nového ani nepamatuji. A i má? pravdu v tom, ?e goth není satanismus, a jakkoliv se tyto věci rozhodně nevylučují a znám pár lidí, na které jak termín "gothic" tak "satanista" sedí, je dobře ukázat lidem "zvenku", ?e jsou to dvě různá témata. Co se týče magie, ano, souhlas je to zajíamvé téma, a rádi k tomu něco uveřejníme, kdy? něco napí?ete! ;-) Já osobně se ale třeba rozhodně necítím rozhodně dostatečně zku?eným praktikem, abych mohl na toto téma psát, tak?e by zbývalo leda "krást" články jinde, co? se mi nelíbí. Myslím, ?e stránky jako Hermeticus, Zariatmatnikova knihovna a podobné připraví Adepty na cestu duchovního poznání mnohem lépe a komplexněji....nicméně pokud se mi dostane něco zajímavého do ruky, samozřejmě to mů?eme uveřejnit.<br /><br />[6] Zhruba jak u? jsem se zmínil - ano, klidně rádi uveřejníme něco z témat, které nastíňuje?, pokud se nám dostane něco zajímavého dostane do rukou, Cílem plánované změny není uzavřit web zajímavostem, jen prostě některé rubriky, které se necítíme být povolání, a ani je nestíháme aktualizovat, odlo?it a jejich obsah přesunout do Archivu. Ale samozřejmě, nechceme klást hranice, a jeslti bude? mít nějakou zajímavou úvahu, nebo článek na téma, které zmiňuje?, rozhodně to mů?me zveřejnit.<br /><br />[7] Tato my?lenka v podstatě to reflektuje můj postoj, díky. Přesně tak, chceme stránku posunout dál,a musíme si vybrat, kterým směrem se budeme profilovat, proto?e obsáhnout v?echno je v současné době asi nad na?e síly, tak je chceme soustředit nějakým smysluplným směrem.
Zadej správnou odpověď.